Sàn Kinh Doanh Bất Động Sản Buinland Trực thuộc Công Ty BuinGroup

Tỉnh BRVT ban hành danh mục dự án

22 Tháng 08 2020

Tỉnh BRVT vừa ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Trong 12 khu đất đô thị đấu thầu, đấu giá năm 2020 có những siêu đô thị như Khu đô thị Gò Găng, Khu đô thị mới Cù Lao Bến Đình, Khu đô thị sinh thái Tây Nam - Bà Rịa. Đây là hiện trạng chi tiết 12 khu đất đô thị đấu thầu, đấu giá năm 2020 của Bà Rịa - Vũng Tàu

XEM THÊM

» 64 khu "Đất vàng" tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kêu gọi nhà đầu tư

» Top 10 cảng biển quy mô lớn nhất Việt Nam

» Khu dân cư Phú Mỹ - đất nền đã có Sổ Hồng

» Quy hoạch đồng bộ phát triển mới nhất thị xã Phú Mỹ

Lĩnh vực: Thương mại , nhà ở và khu đô thị tại Tỉnh BRVT

 

1 - Khu đô thị Gò Găng

 • Có diện tích 1.507 ha xã Long Sơn, Tỉnh BRVT thành phố Vũng Tàu
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu nhà ở, thương mại, dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
 • Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất dân và nhà nước quản lý.
 • Về đất đai: Dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất 2020; đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất giao thông, đất văn hoá, đất sông ngòi, kênh rạch.
 • Về quy hoạch xây dựng: Sở Xây dựng đang lập quy hoạch 1/2000.
 • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

2- Nhà ở xã hội tại khu công trình công cộng và tái định cư phường 12

 • Với diện tích 0,37 ha tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu.
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Sản phẩm chủ yếu của dự án bao gồm các loại nhà ở dạng: chung cư khoảng 12 tầng, phục vụ nhu cầu về nhà ở cho nhân dân trên địa bàn.
 • Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất do nhà nước quản lý.
 • Về đất đai: xây dựng chung cư nhà ở xã hội, công trình công cộng và tái định cư.
 • Về quy hoạch xây dựng: xây dựng chung cư nhà ở xã hội, công trình công cộng và tái định cư.
 • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

3 - Khu đô thị mới Cù Lao Bến Đình

 • Diện tích 110 ha tại Thành phố Vũng Tàu.
 • Chi tiết, hiện trạng 12 khu đất đô thị đấu thầu, đấu giá năm 2020 của Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Khu đô thị mới gắn kết với các khu đô thị hiện hữu xung quanh.
 • Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất do nhà nước quản lý, Đất hỗn hợp.
 • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất.

4 - Khu nhà ở Long Hương tỉnh BRVT

 • Diện tích 1,52 ha tại Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa.
 • Mục tiêu và quy mô dự án: nhà ở và thương mại dịch vụ.
 • Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Đất do nhà nước quản lý.
 • Về quy hoạch xây dựng: đất ở, đất giao thông, đất khu vui chơi giải trí công cộng.
 • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

5 - Nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Châu Đức

 • có diện tích 1 ha tại Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Sản phẩm chủ yếu của dự án bao gồm: các loại nhà ở dạng chung cư từ 3 - 5 tầng, phục vụ nhu cầu về nhà ở cho nhân dân trên địa bàn.
 • Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Phần lớn đất do nhàn ước quản lý; có một phần đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân; Cao 3-5 tầng.
 • Về quy hoạch xây dựng: Quyết định 1368/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chung.
 • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

6 - Nhà ở xã hội Phước Điền

 

 • Diện tích 2 ha tại Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Sản phẩm chủ yếu của dự án bao gồm: các loại nhà ở dạng chung cư từ 3 - 5 tầng, phục vụ nhu cầu về nhà ở cho nhân dân trên địa bàn.
 • Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Phần lớn đất do nhà nước quản lý; có một phần đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân; Cao 3-5 tầng.
 • Về quy hoạch xây dựng: Theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND huyện Đất Đỏ.
 • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.
 • Khu đô thị sinh thái Tây Nam - Bà Rịa có diện tích 1.800 ha tại Thành phố Bà Rịa.

Chi tiết, hiện trạng 12 khu đất đô thị đấu thầu, đấu giá năm 2020 của Tỉnh BRVT

 

Trong đó, có 23 khu đất được kêu gọi các dự án du lịch - thương mại - dịch vụ: dự án đô thị - nhà ở có 12 khu, dịch vụ logictics - vận tải - kho bãi có 4 khu, dự án xã hội hóa và chợ 13 khu, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có 3 khu, 2 khu đất kêu gọi đầu tư vào dự án công nghiệp và 8 khu đất kêu gọi đầu tư trong môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Chi tiết, hiện trạng 12 khu đất đô thị đấu thầu, đấu giá năm 2020 của Tỉnh BRVT

Ảnh: Chi tiết, hiện trạng 12 khu đất đô thị đấu thầu, đấu giá năm 2020 của Tỉnh BRVT

Với mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng khu đô thị mới hiện đại có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạ tầng xã hội hài hòa với cảnh quan thiên nhiên sông ngòi, kênh rạch, rừng ngập mặn, khu ở và dịch vụ mang yếu tố sinh thái.

Nguồn gốc, hiện trạng khu đất tỉnh BRVT 

 • Đất người dân sử dụng.
 • Đất nhà nước, đất nuôi trồng thủy sản, sông ngòi kênh rạch, đất làm muối.

Về quy hoạch xây dựng:

 • Theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Tây Nam - Bà Rịa được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1078/QĐ- UBND ngày 04/5/2020.
 • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.
 • Khu nhà ở công nhân có diện tịch 14,5ha
 • Đô thị mới Phú Mỹ (Khu 1) có diện tích 0,3ha tại Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh BRVT 

 • Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Một phần đất do nhà nước quản lý, một phần đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.
 • Về quy hoạch xây dựng: Đã có quy hoạch 1/500 (Quyết định số 2471/QĐ- UBND ngày 07/6/2006 của UBND thị xã Phú Mỹ).
 • Tính chất: xây dựng chung cư cao cấp 15 tầng, mật độ xây dựng: 26%.
 • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

Khu nhà ở công nhân 14,5ha đô thị mới Phú Mỹ tỉnh BRVT (Khu 2)

 • có diện tích 0,5 ha tại Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
 • Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Một phần đất do nhà nước quản lý, một phần đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.
 • Về quy hoạch xây dựng: Đã có quy hoạch 1/500 (Quyết định số 2471/QĐ- UBND ngày 07/6/2006 của UBND thị xã Phú Mỹ); Tính chất: xây dựng chung cư cao cấp 05 tầng, mật độ xây dựng: 26%.
 • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 3)

 • Diện tích 0,4 ha tại Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ cho công nhân tại cảc khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 • Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Một phần đất do nhà nước quản lý, một phần đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.
 • Về quy hoạch xây dựng: Đã có quy hoạch 1/500 (Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 07/6/2006 của UBND thị xã Phú Mỹ); Tính chất: xây dựng chung cư cao cấp 15 tầng, mật độ xây dựng: 28%.
 • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 4)

 • có diện tích 0,7 ha tại Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 • Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Một phần đất do nhà nước quản lý, một phần đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.
 • Về quy hoạch xây dựng: Đã có quy hoạch 1/500 (Quyết định số 2471/QĐ- UBND ngày 07/6/2006 của UBND thị xã Phú Mỹ); Tính chất: xây dựng chung cư cao cấp 05 tầng, mật độ xây dựng: 28%.
 • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

Khu nhà ở công nhân 14,5 ha đô thị mới Phú Mỹ (Khu 5)

 • có diện tích 0,4 ha tại Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.
 • Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 • Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: Một phần đất do nhà nước quản lý, một phần đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.
 • Về quy hoạch xây dựng: Đã có quy hoạch 1/500 (Quyết định số 2471/QĐ- UBND ngày 07/6/2006 của UBND thị xã Phú Mỹ); Tính chất: xây dựng chung cư cao cấp 20 tầng, mật độ xây dựng: 26%.
 • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

Đề xuất đấu giá quy hoạch đất ở tỉnh BRVT

 

Cũng theo quyết định này, UBND tỉnh BRVT đã yêu cầu Sở KH-ĐT tổ chức công bố danh mục các dự án có sử dụng đất kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đã được phê duyệt trong thời hạn quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
Ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phối hợp đơn vị được giao làm bên mời thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.
Dự kiến, sẽ là cơ hội lý tưởng để phát triển những ngành nghề loại hình kinh doanh và thị trường Bất Động Sản tại thị trường Phú Mỹ BRVT trong đó có BuinLand chúng tôi đơn vị chuyên phân phối đất nền có số Hồng riêng uy tín. Tận tâm thấu hiểu tư vẫn miễn phí về thị trường Bất Động Sản tại Phú Mỹ, ưu đãi hấp dẫn - nhận chiếc khấu cao chỉ có tại Địa ốc BuinLand.com.vn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐẦU TƯ MIỄN PHÍ !!!

HOTLINE: 091 761 9999

Sàn Kinh Doanh Bất Động Sản Buinland Trực thuộc Công Ty BuinGroup

BuinLand Tổng Hợp

 

Các tin khác

  Về chúng tôi
  Tin tức mới nhất
Vẫn còn nhiều thách thức đối với thị trường bất động sản 2022 – 2023 khi các kênh tín dụng, trái phiếu đều gặp khó
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, miền Đông Nam Bộ là vùng thu hút vốn FDI nhiều nhất trong 7 tháng đầu năm 2022, chiếm 41% tổng vốn đăng ký trên cả nước theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là tín hiệu khả quan cho thấy kinh tế đang phục hồi.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP, triển khai Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
Lũy kế 7 tháng đầu năm, Bình Dương thu hút được 2,544 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ.
Bình Dương là địa phương đi đầu cả nước trong chủ động phát triển hạ tầng giao thông. Phát huy thế mạnh này, năm 2022, tỉnh tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để triển khai thêm các dự án giao thông đường bộ, tạo đà cho sự phát triển bền vững.
Xem bảng giá