đất nền phú mỹ

đất nền đồng nai

tin nhà đất

tin nóng bất động sản

tạp chí bất động sản

bảng giá dự án

kềm cắt da, kềm cắt móng

kềm cắt da, kềm cắt móng

cửa cuốn nhanh

cửa cuốn nhanh

cửa cuốn nhanh

cửa cuốn nhanh

cửa cuốn nhanh

may đồng phục

Executive Anvil

Sàn Kinh Doanh Bất Động Sản Buinland Trực thuộc Công Ty BuinGroup

Giấy phép gia hạn xây dựng cần thời gian bao lâu?

22 Tháng 08 2020

Giấy phép gia hạn xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Theo quy định của Luật xây dựng 2014, trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung trong giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh. Trước thời điểm hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép. Để gia hạn giấy phép xây dựng cần thời gian bao lâu.

XEM THÊM

» Tổng hợp danh sách văn phòng công chứng tại Đồng Nai

Thời gian gia hạn giấy phép xây dựng khi nào?

 

- Theo quy định căn cứ tại Điều 99 Luật Xây dựng năm 2014 quy định về vấn đề gia hạn đối với trong trường hợp trước thời điểm hết hiệu lực khởi công xây dựng mà nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép. Mỗi giấy phép chỉ được gia hạn tối đa 2 lần với thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng.

- Khi hết thời gian gia hạn trên mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.

 

Giấy phép gia hạn xây dựng có thời hạn bao lâu? 

 

- Giấy phép có thời hạn là giấy phép được cấp cho xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng được cấp.

Căn cứ theo điều 94 Luật xây dựng:

-  Điều kiện chung cấp có thời hạn gồm:
1. Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh quy định cho từng địa phương và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt.
3. Chủ đầu tư hoặc cá nhân cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

Quy trình cấp giấy phép gia hạn xây dựng như thế nào?

 

Theo quy định của pháp luật triển khai thời hạn khởi công công trình không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng. Nếu trường hợp trước thời điểm hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn.

Thủ tục xin Giấy phép gia hạn xây dựng

Ảnh; Thủ tục xin Giấy phép gia hạn xây dựng

Căn cứ theo Điều 99 khoản 2 Luật Xây Dựng

 • Trước thời điểm hết hiệu lực khởi công xây dựng và nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn. Mỗi lần chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.

1 -  Hồ sơ đề nghị gia hạn gồm

 • Đơn đề nghị gia hạn
 • Bản chính đã được cấp.
 • Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép gia hạn có thời hạn đã được cấp.

 

Thực tế công trình xây dựng của chủ đầu tư

Ảnh: Thực tế công trình xây dựng của chủ đầu tư

Điều 100. Cấp lại giấy phép xây dựng

1. Được cấp lại trong trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm:

3. Đơn đề nghị cấp lại 

4. Bản chính giấy phép đã được cấp đối với trường hợp bị rách, nát.

Thủ tục xin cấp giấp phép gia hạn xây dựng như thế nào?

 

Giai đoạn 1: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép gia hạn xây dựng

 • Chủ đầu tư và cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và
 • Nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Giai đoạn 2: Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận kiểm tra hồ sơ gia hạn

 • Đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: cấp biên nhận hồ sơ cho người nộp. Trong đó có ghi ngày hẹn trả kết quả.
 • Đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Giai đoạn 3: Xử lý và xem xét hồ sơ giấy

 • Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Ủy ban nhân dân quận, huyện phải xem xét hồ sơ để gia hạn.
 • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân quận, huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

Giai đoạn 4: Nhận và trả kết quả

 • Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

Giấy phép hết hạn thì phải gia hạn hay phải cấp mới?

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

 

Địa ốc BuinLand

Các tin khác

  Về chúng tôi
  Tin tức mới nhất
Hiện nay, thị trường bất động sản Bà Rịa đang diễn ra tình trạng sốt đất nền, được coi là kênh đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư bởi vì giá đất nhiều khu vực đã tăng gấp 3 đến 4 lần. Tại khu vực huyện Long Điền và Long Hải là hai nơi có biến động cao, thanh khoản tốt.
Thị trường bất động sản trong mùa dịch Covid - 19 không những trên đà tăng trưởng thậm chí mặt bằng chi phí thuê đất khu công nghiệp còn có xu hướng tăng cao.
Thực hiện yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc triển khai nhanh các dự án thành phần trên tuyến vành đai 3, vành đai 4 TP.HCM.
Từ đầu năm đến nay, các văn phòng công chứng đất đai trên địa bàn tỉnh BR-VT luôn trong tình trạng đông kín người đến giao dịch, chuyển nhượng.
Thực tế cho thấy, thời gian gần đây khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đang được các nhà đầu tư cá nhân quan tâm.
Xem bảng giá
091 761 9999